Vleermuizen overlast

Vleermuizen zijn uniek, je ziet ze niet vaak en het zijn de enige vliegende zoogdieren. In Nederland komen ongeveer 22 verschillende soorten vleermuizen voor, waarvan een gedeelte leeft in gebouwen. Deze vliegende insecteneters kunnen niet graven, ze zoeken een schuilplaats in al bestaande holen of holtes op. Mede door hun beweeglijke skelet kunnen de kleine soorten door zeer nauwe kieren kruipen.

Hulp inschakelen

Over vleermuizen

Omdat vleermuizen uitsluitend nachtdieren zijn, kunnen weinig mensen het uiterlijk van de vleermuis te omschrijven. Bij vleermuizen zit de vlieghuid tussen de voorste ledematen en de romp tussen de achterste ledematen en de staart. Verder hebben vleermuizen een kenmerkend insecteneters gebit.

Vleermuizen vliegen rond zonsondergang uit, om rond zonsopgang weer terug te keren naar hun schuilplek. In de nacht vangen ze voedsel (insecten). De vrouwtjes leven samen en de mannetjes op zichzelf. De vleermuis heeft een draagtijd van 2 tot 3 maanden en krijgt over het algemeen één jong per jaar. Na ongeveer 6 weken zijn de jongen zelfstandig en kunnen ze zelf voor hun voedsel zorgen.

Preventieve maatregelen tegen de vleermuis

Deze insecteneters kennen zowel in de zomer als winter een vaste verblijfplaats die ze via trekroutes bereiken. Je kunt ze aantreffen op zolders, vlieringen en in spouwmuren. De vleermuis laat sporen achter in de vorm van uitwerpselen en kan voor geluidshinder zorgen. Preventieve maatregelen die je zelf kunt nemen tegen de aanwezigheid van de vleermuis zijn holtes en kieren dichten. Let op: vleermuizen kunnen zich door nauwe ruimtes tot wel 1 centimeter voortbewegen.

Vleermuizen overlast

Omdat vleermuizen in Nederland zijn aangewezen als beschermde diersoort, is het verboden om ze te vangen of doden. Daarnaast mogen ze ook niet worden verontrust. Schakel daarom in geval van overlast een professionele ongediertebestrijder in wanneer er sprake is van vleermuizen overlast. Wij zijn er voor zowel de particuliere als zakelijk klant.