Zwaluw weren

Tussen april en oktober is de zwaluw actief in Nederland, dit geldt zowel voor de huiszwaluw als de boerenzwaluw. De zwaluw is niet schuw, kijkend naar het leefgebied dat zich voornamelijk bevindt op dichtbevolkte plekken. De langeafstandstrekkers bouwen graag nestjes van klei in de schuur of onder de dakgoot of overkapping.

Hulp inschakelen

Leefomgeving

De zwaluw voedt zich voornamelijk op waterrijke plekken met vliegende insecten zoals muggen. Tussen eind juli en oktober vertrekt de zwaluw in kolonieverband in zuidelijke tot zuidoostelijke richting naar Afrika om vervolgens tussen half april en juni weer terug te keren, vaak op dezelfde plek.

Omdat de zwaluw zich nestelt op dichtbevolkte plekken, kan de aanwezigheid van de zwaluw als vervelend worden ervaren. Vaak doordat eigendommen onder gepoept worden. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven in de horeca die overlast ervaren van de zwaluw op het terras.

Zwaluwen weren

Omdat de zwaluwpopulatie de laatste jaren is afgenomen, staat de zwaluw op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Hierdoor is het verboden om zwaluwen te bestrijden of zwaluwnesten te verwijderen.

Preventieve maatregelen die we kunnen nemen tegen de aanwezigheid van de zwaluw op ongewenste plekken, zijn het plaatsen van voorzieningen elders. Denk hierbij aan het plaatsen van een ‘zwaluwtil’, waarin jaarlijks meerdere zwaluwen kunnen overnachten en broeden.

Hulp inschakelen

Ondervind je overlast van de zwaluw of heb je een vermoeden van zijn aanwezigheid? Schakel dan een professionele plaagdierbestrijder in. Wij zijn er voor zowel de particuliere als zakelijke klant. Door eerst een inspectie uit te voeren weten we de zwaluw op een effectieve manier te weren. Je kunt ons inschakelen bij het nemen van preventieve en weringsmaatregelen tegen de zwaluw. Kunnen we je helpen? Neem contact met ons op, dan plannen we direct een inspectie in!

Klaas-Willem Kik

Overlast bestrijden, of werken aan preventie?

Heb je nu een probleem dat direct actie vereist, of ben je op zoek naar een partij om uit te nodigen voor het bestrijden én voorkomen van plaagdieren? Je kunt ons dagelijks bellen op het nummer 0111 218000. Ditzelfde nummer kun je gebruiken om een foto van een probleem via WhatsApp te melden. Je krijgt zo snel mogelijk een reactie.

Onze contact­gegevens