Houtworm behandeling Hoek van Holland

16/07/2020

In de kruipruimte van een woning in Hoek van Holland werd houtworm aangetroffen. Om de schade tot een minimum te beperken hebben we de houtworm zo snel mogelijk aangepakt. De kruipruimte is bespoten met een bestrijdingsmiddel. Daarbij is beschermende kleding natuurlijk essentieel!

Meer te weten komen over het behandelen van houtworm? Neem contact met ons op!