In beeld in Nieuwe Oogst magazine

02/04/2020

Nieuwe Oogst, het welbekende magazine van ZLTO voor de agrarische sector, publiceerde een leuk artikel over ons bedrijf. Wist je dat Kik Ongediertebestrijding in 1998 is gestart als activiteit naast akkerbouw? Door de jaren heen zijn hebben we ons steeds verder gespecialiseerd en helpen we naast agrariërs bijvoorbeeld ook woningcorporaties en waterschappen, in Zeeland én daarbuiten.

In de agrobusiness komt knaagdierschade veel voor en voor waterschappen bestrijden we mollen die de zeedijken aantasten. In het artikel gaat het ook over de strenge eisen rondom gifgebruik vraagt om een nieuwe aanpak. EKO1000 (zie het vorige bericht) en nestkasten voor roofvogels zijn natuurlijke bestrijdingsmiddelen die we steeds vaker inzetten.

De eisen die aan plaagdierbeheersing en certificering worden gesteld zijn zo hoog dat een boer het niet altijd zelf kan doen. Dan moet het nog snel even aan het eind van het jaar. Bij ons staat het gewoon in de agenda en komen we langs voor de de controles en rapportages.

Het hele artikel lezen kan via deze link.