Moderne knaagdierbestrijding

16/02/2023

Wij waren er helemaal klaar voor: de nieuwe regelgeving voor het gebruik van rodenticiden bij knaagdierbestrijding per 1 januari 2023. Maar toen bleek de invoer niet door te gaan. Of eigenlijk wel, maar dan gedeeltelijk en uitgesteld. Het zorgde voor gerommel en het werd er allemaal niet duidelijker op, hoorde ik van veel klanten. Want wat mag nu nog wel en wat mag er niet meer?

In december kwam het bericht dat de harde deadline van 1 januari juridisch niet haalbaar was. Leveranciers van rodenticiden hebben bij een wijziging van de regels op het etiket recht op aflever- en opgebruiktermijnen voor oude verpakkingen. Daarom is er nu gekozen voor een geleidelijke uitfasering van de oude voorschriften in plaats van een vaste datum.

IPM-KBA

De geldende KBA-licentie komt in de loop van 2023 alsnog te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe vorm: IPM-KBA. Hiervoor is -naast de bedrijfscertificering- per medewerker nascholing en een examen vereist. Dat brengt natuurlijk extra kosten met zich mee en het kost ondernemers veel tijd.

Ook voor ons vraagt de nieuwe regelgeving om creativiteit en aanpassingsvermogen. We hebben geïnvesteerd om tijdig aan de eisen van het vernieuwde IPM-systeem te voldoen en zijn hiervoor gecertificeerd. We werken al langere tijd met IPM en een duurzame knaagdierbeheersing.

Creatieve oplossingen

Dit overgangsjaar bekijken we gericht de situatie van elke klant en zijn we nog creatiever in oplossingen. We hebben veel profijt van de digitalisering die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd en we zetten bij diverse bedrijven monitoring en digitale vallen in. Maar ook de ouderwetse Sorbo rvs pannenspons doet nog steeds zijn werk op het gebied van wering, door het dichten van gaten en kieren. Daarnaast blijkt de inzet van natuurlijke bestrijders zeer effectief, bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten voor roofvogels.

Omschakeling

Door deze creatieve oplossingen kunnen we het gebruik van biocide in veel gevallen vermijden. Het is natuurlijk altijd nog mogelijk om in te grijpen met rodenticiden, maar voordat we op dat punt komen zijn er andere opties die de voorkeur hebben en we dus éérst inzetten. Dat vraagt om een omschakeling bij ons intern én bij de klant. Daarvoor maken we nu gebruik van de extra tijd die we onverwachts hebben gekregen.