Vogelwering Kazematten Vlissingen

04/11/2020

In opdracht van Waterschap Scheldestromen zijn er bij de Kazematten in Vlissingen maatregelen getroffen om duiven te weren.

Duiven nestelen zich graag op de randjes en gaatjes van de Kazematten en laten overal uitwerpselen achter. Door de wering blijft het historische monument netjes behouden.