Disclaimer

Juistheid en volledigheid

De informatie op gripmetkik.nl is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, echter voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan. Op alle teksten en al het beeldmateriaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij Kik Ongediertebestrijding. Indien dit niet het geval is, wordt dit vermeld. Alle rechten voorbehouden.

Informatie gebruiken

Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.gripmetkik.nl is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en met vermelding van naam en de desbetreffende URL. Aanvragen kunnen wordt gedaan via info@gripmetkik.nl. Voor het delen van informatie van www.gripmetkik.nl op andere kanalen, zoals websites en social media, stellen wij een vermelding van het bedrijf Kik Ongediertebestrijding en een backlink op prijs.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Kik Ongediertebestrijding aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid. Alle informatie, tekst, codes, afbeeldingen en ander materiaal op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Kik Ongediertebestrijding kan echter de correctheid ervan niet garanderen en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ontstane schade. Type- en spelfouten voorbehouden.