Privacyverklaring

Kik Ongediertebestrijding & Bedrijfshygiëne B.V.
Loensweg 27
4306 NB Nieuwerkerk
KVK 59995335

info@gripmetkik.nl
0111 218000

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 12 oktober 2023

Kik Ongediertebestrijding neemt jouw vertrouwen serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van jou wanneer je gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het is onze verantwoordelijkheid om jouw gegevens te beschermen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina lees je welke gegevens we verzamelen als je de website en/of diensten van Kik Ongediertebestrijding gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten

Op de website www.gripmetkik.nl kun je bekijken welke diensten Kik Ongediertebestrijding aanbiedt. Wanneer je besluit klant bij ons te worden, vragen we jou om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken.

Jouw gegevens;

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum

Jouw bedrijfsgegevens;

 • Bedrijfsnaam;
 • Rechtsvorm;
 • Financiële gegevens;
 • Factuuradres;
 • Postcode en plaats;
 • E-mailadres;

2. Persoonsgegevens die wij verwerken als je contact met ons opneemt

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de contactformulieren op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Kik Ongediertebestrijding of die van een derde partij. Wanneer je contact met ons opneemt via de website, vragen wij om:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken van jou als websitebezoeker

Wij maken gebruik van de marketingtools Google Analytics en Hotjar om jouw interactie met de website te kunnen analyseren. Wij verzamelen met deze tools geen persoonsgegevens en IP-adressen. De data is geanonimiseerd en niet te herleiden tot jouw als persoon.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

4. Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over je bezoek aan de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit;

 • Het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat je gebruikt;
 • Je IP-adres (nummer van je apparaat, dat het mogelijk maakt je apparaat te herkennen);
 • Het type browser;
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • De pagina’s die je op website bezoekt en de items die je bekijkt.

5. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden worden de verzamelde gegevens gebruikt?

Je informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt. Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om gebruik van de diensten van Kik Ongediertebestrijding aan je te factureren.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kik Ongediertebestrijding:

 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Kik Ongediertebestrijding;
 • Reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Kik Ongediertebestrijding rust, zoals:

 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Kik Ongediertebestrijding wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Kik Ongediertebestrijding dat aan je laten weten. Ook kan Kik Ongediertebestrijding je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht je geen e-mailberichten van Kik Ongediertebestrijding willen ontvangen, dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar Kik Ongediertebestrijding. Daarbij kun jij je te allen tijde afmelden voor e-mails die Kik Ongediertebestrijding stuurt middels de opt-out link onder in de e-mail.

6. Gebruik door derden

Als je persoonsgegevens verstrekt aan Kik Ongediertebestrijding in verband met de diensten van Kik Ongediertebestrijding, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

Kik Ongediertebestrijding kan jouw gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van je gebruik van de diensten van Kik Ongediertebestrijding en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP- of MAC-adres).

Zo kan Kik Ongediertebestrijding derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Kik Ongediertebestrijding. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Kik Ongediertebestrijding zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Kik Ongediertebestrijding je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

7. Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de omgeving van Kik Ongediertebestrijding verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Kik Ongediertebestrijding heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Kik Ongediertebestrijding worden verwerkt. Kik Ongediertebestrijding accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

8. Hoe lang bewaart Kik Ongediertebestrijding persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 60 dagen na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens, m.u.v. verstuurde facturen welke gearchiveerd moeten worden ten laste van administratieve redenen. Tenzij Kik Ongediertebestrijding verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteert Kik Ongediertebestrijding de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

9. Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?

Je gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kik Ongediertebestrijding of die van een derde partij. Kik Ongediertebestrijding maakt gebruik van servers in Nederland.

10. Op welke wijze wordt jouw persoonlijke informatie beschermd?

Kik Ongediertebestrijding heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Kik Ongediertebestrijding deze beveiliging inricht, kun je contact opnemen via info@gripmetkik.nl.

11. Cookies

Via deze website www.gripmetkik.nl kan Kik Ongediertebestrijding gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van je apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

12. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens

Indien je de gegevens wilt zien die bij Kik Ongediertebestrijding over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@gripmetkik.nl. Kik Ongediertebestrijding zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je naar aanleiding van je verzoek tot inzage veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens, kun je een verzoek hiertoe indienen via info@gripmetkik.nl. Je kunt verzoeken dat Kik Ongediertebestrijding je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Kik Ongediertebestrijding zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien Kik Ongediertebestrijding jouw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt tevens het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@gripmetkik.nl.

13. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

14. Waar kun je terecht met een klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met Kik Ongediertebestrijding niet uit, dan kun jij gebruik maken van het beroep op de rechtsbescherming.

15. Vragen en feedback

Kik Ongediertebestrijding controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via info@gripmetkik.nl of een brief sturen een naar Loensweg 27, 4306 NB Nieuwerkerk, t.a.v. Kik Ongediertebestrijding & Bedrijfshygiëne B.V.