Franse veldwesp bestrijden

Naast de gewone-, de Duitse en de Saksische wesp wordt ook de Franse veldwesp steeds vaker gesignaleerd in Nederland. De Franse veldwesp komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa, maar is vanwege het veranderende klimaat ook steeds vaker noordelijker te vinden.

In tegenstelling tot ‘limondewespen’ en Duitse wespen komt de Franse veldwesp niet op de zoetigheid van jouw drankje af, maar op nectar in bloemen net zoals hommels en bijen. Hierdoor is de kans op een wespensteek door een Franse veldwesp kleiner. Maar net als bij andere wespen, kan de Franse veldwesp je steken wanneer er gevaar dreigt. Dit gebeurd  bijvoorbeeld wanneer je te dicht in de buurt van het nest komt of naar de wesp gaat slaan.

Verder kun je de Franse veldwesp herkennen aan het slanke postuur en het zwarte lichaam met gele strepen. Als je goed kijkt, kun je zien dat dit precies omgekeerd is in vergelijking met de Duitse wesp.

Hulp inschakelen

Nesten

In de zomer bouwt de Franse veldwesp op de meest gekke plekken meerdere nesten die vlakbij elkaar liggen. De koninginnen werken samen aan de bouw van meerdere nesten. Als het nest af is, legt de sterkste koningin 10 tot 20 eitjes waarbij de andere koninginnen fungeren als ‘werksters’ door op insecten te jagen om de larven te voeden. In de winter overwinterd de Franse veldwesp in bomen en gebouwen.

Bestrijden van de Franse veldwesp

Signaleer je per toeval een nest van de Franse veldwesp maar is er op de desbetreffende plek sprake van geen tot weinig menselijk verkeer? Dan hoeft het wespennest niet verwijderd te worden. Heb je overlast van de Franse veldwesp en het vermoeden dat er sprake is van een nest of heb je een nest gesignaleerd?

Schakel dan altijd een plaagdierbestrijder in, ook wanneer je het vermoeden hebt dat er zich in de buurt een wespennest bevindt. Wij komen altijd ter plaatse voor inspectie en onderzoeken de bron van het probleem. Met de ervaring van onze vakmensen kunnen we Franse veldwespen en/of de nesten hiervan bestrijden. Tevens treffen we preventieve maatregelen om overlast van wespen in de toekomst te voorkomen. We plaatsen bijenbekjes en spouwsafe roosters. Zo blijft jouw omgeving goed beschermd.