Bestrijdingsmiddelen vragen vanaf 2023 om certificering

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt aan banden gelegd en dat heeft invloed op de mogelijkheden die je hebt in de bestrijding van ongewenste gasten.

Eerste stap

In januari 2017 is het gebruik van de biocide anticoagulantia buiten aan banden gelegd. Dit houdt in dat er alleen met deze biocide gewerkt mag worden als er gewerkt wordt volgens een stappen plan waarbij IPM – Integrated Pest Management, voorop staat.

Dit heeft als doel om als eerste de omgeving onaantrekkelijk te maken voor plaagdieren. Zo wordt onder andere aanwezig voer buiten weggehaald, bossen, struiken en overige spullen weggehaald en werkingsmaatregelen getroffen. Wanneer deze preventieve stappen zijn genomen en dan alsnog overlast wordt ervaren, kan men gebruik maken van biocide.

Certificering

Om gebruik te maken van de biocide anticoagulantia moet je als bedrijf in het bezit zijn van het KPMB IPM RAT certificaat. Wanneer je dit certificaat als bedrijf hebt word je jaarlijks onderworpen aan een audit. Daarnaast is het zaak dat het personeel die met deze biocide werkt, ook gediplomeerd is.

1 Januari 2023

Vanaf 2023 gaat dit dus nog verder veranderen en moet de toepassing van de biocide anticoagulantia ook gelden voor het gebruik binnen. Dit heeft als gevolg dat ook hier volgens het IPM principe gehandeld zal moeten worden en de omgeving eerst onaantrekkelijk gemaakt moet worden door het wegnemen van elementen uit de omgeving en het toepassen van weringsmaatregelen.

Dit beperkt de werkwijze en de effectiviteit voor je bedrijf. Het doel van deze maatregelen is om verantwoordelijk(er) met biocides om te gaan en doorvergiftiging tot een minimum te beperken.

Voor jou betekent dit concreet dat alleen bedrijven met het KPMB IPM Knaagdieren certificaat de biocide anticoagulantia binnen en buiten mogen toepassen. Voor particulieren en agrariërs met een KBA licentie betekent dit dat er niet langer gebruik gemaakt mag worden van biocide en dat dit zelfs strafbaar wordt.

Verandering voor agrariërs

Voor personen die werkzaam zijn op een agrarisch bedrijf als ondernemer of medewerkers en in het bezit zijn van een KBA – Knaagdier Beheersing Agrarisch of KGA-GB – Knaagdier Beheersing Agrarisch Geïntegreerde Beheersing licentie, komen deze te vervallen.

Hiervoor in de plaats komt een nieuwe vorm van KBA, die heet: IPM-Knaagdier Beheersing Agrarisch (IPM-KBA). Hiervoor is een aangepaste nascholingsbijeenkomst vereist inclusief het examen IPM-Knaagdierbeheersing per medewerker naast de bedrijfscertificering.

Kosten, scholing en audits

Om te controleren of de regels worden nageleefd, zullen hiervoor audits worden uitgevoerd. Tijdens de audit wordt gecontroleerd op de werkwijze en de aanwezigheid van certificeringen van het bedrijf en de medewerkers.

Dit heeft ook gevolgen voor de kosten, deze worden voor ondernemers hoger en de tijdsbesteding door de vereiste nascholing wordt intensiever. De kosten lopen hiermee op naar duizenden euro’s per jaar.

Advies

Ook voor ons vraagt dit om creativiteit en aanpassingsvermogen. Het is zaak om vroegtijdig te beginnen met de voorbereiding op de veranderende regels en het maken van plannen om te voldoen aan de regels.

Heb jij de keuze al gemaakt of je bedrijf en medewerkers de certificeringen gaan behalen of kies jij ervoor om dit bij een plaagdierbestrijder zoals Kik onder te brengen? We denken, adviseren en rekenen graag met je mee zodat jij de keuze kan maken die bij jouw situatie past.

Referenties

Van Iperen en CZAV bevelen Kik Ongediertebestrijding aan voor het uitbesteden van ongediertebestrijding.

Neem contact met ons op