Termieten slaan toe in Nederland

22/09/2023

In maart 2023 heeft BuRO een signaaladvies gegeven over de mogelijke opkomst van termieten in Nederland. Het voorbeeld van een Duits dorp nabij de Nederlandse grens wordt aangehaald: daar hebben termieten gigantische schade toegebracht aan historische gebouwen. Nu zijn er voor het eerst een schadelijke kolonies termieten in Nederland aangetroffen.

Knagen aan hout

Termieten komen van nature niet voor in Nederland. Ze komen via geïmporteerde goederen het land binnen, zoals dat vaker gebeurt met invasieve exoten. De Aziatische hoornaar is hiervan een actueel voorbeeld. De NOS meldt dat het gaat om de Amerikaanse grondtermiet oftewel Reticulitermes flavipes. Er zijn al eerder termieten aangetroffen maar toen ging het om enkele exemplaren. Nog nooit eerder is er een complete kolonie ontdekt. Voor zover bekend heeft de termietenkolonie al veel schade veroorzaakt aan twee woningen en een kassencomplex in Zuid-Holland. Je kunt je voorstellen dat termieten die de fundering, vloeren, balken en daken aantasten een groot probleem vormen.

Verspreiding

Het Kennisnetwerk Invasieve Exoten geeft aan dat Nederland door klimaatverandering een aantrekkelijker leefgebied wordt voor termieten. Er is echter meer onderzoek nodig naar Nederland als leefgebied, de soorten, de voortplanting en de bestrijding. Er is nog niet veel bekend over de termieten en de eerste bestrijdingspogingen hebben de verspreiding niet voorkomen.

Hoe nu verder?

Onderzoekers houden zich bezig met bovenstaande vraagstukken. Als plaagdierbestrijders houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We zijn al actief in het bestrijden van houtaantasters zoals de boktor en houtwormkever en zullen in de toekomst -als dat nodig blijkt- ook de bestrijding van termieten in ons dienstenpakket opnemen. Heb je te maken met houtaantasters? Laat de situatie dan zo snel mogelijk inspecteren.

Achtergrondinformatie
BuRO staat voor Bureau Risicobeoordeling & onderzoek en is een onafhankelijk onderdeel van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Het signaaladvies dat zij maakten is overgedragen aan de directeur van Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Verdere bronnen: invasieve-exoten.info, naturetoday.com en nos.nl.